Bản quyền

Hiện nay chưa có một điều luật nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về nội dung của các trang web trên internet, chỉ có các cá nhân và tổ chức tôn trọng công sức lẫn nhau.

Bất kì một cá nhân nào khi đăng bài viết cũng mong muốn được người khác tôn trọng công sức mà họ bỏ ra, chúng tôi không muốn nội dung trên website mình bị sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu cá nhân / nhóm / tổ chức.

I. Bản quyền hình ảnh

Hình ảnh chúng tôi sử dụng có lấy nguồn từ google, đó là hình ảnh bản quyền của bạn và không muốn nó hiển thị trên website chúng tôi, bạn có thể chứng minh nó của bạn chúng tôi sẽ cho người gỡ xuống.

Ngoài các hình ảnh trên các hình ảnh chúng tôi biên tập và chỉnh sửa có thể xem đó là hình ảnh riêng của Giáp Phạm, không muốn hình ảnh đó được sử dụng dưới hình thức để kiếm lời.

II. Bản quyền về bài viết

  • Bài viết do chúng tôi biên tập, tổng hợp và soạn thảo chịu trách nhiệm 100% về nội dung bài viết.
  • Không cho phép các bên sao chép lưu hành dưới hình thức thương mại.
  • Sử dụng lại bài viết trên web/blog của bạn ghi rõ nguồn Giáp Phạm

Thân ái & quyết thắng! 

Đăng ký mẫu nha khoa Sài Gòn
Đăng ký mẫu Nha khoa BS Thương
Đăng ký mẫu Nha khoa Ánh Tuyết

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ WEBSITE