Google Ads

Cách nhanh nhất để đưa website đến với khách hàng

Dịch vụ quản lý tài khoản Google Ads

Tối ưu chiến dịch để đạt hiệu quả tối đa cho khách hàng

quản lý google ads
Đến cuối năm 2022, tồng số tiền chi tiêu trong tài khoản adword của tôi đã hơn mốc 1 tỷ

AN TOÀN - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ

Khách hàng tạo và sử dụng thông tin thanh toán của chính mình cho tài khoản Google Ads – Khách hàng sẽ là người trực tiếp thanh toán cho Google, không qua bất kì trung gian nào

Khách hàng cấp quyền truy cập cho tôi, tôi sẽ tối cài đặt và tối ưu chiến dịch quảng cáo mới, mọi từ khóa, lượt click, chi phí thanh toán đều có thể được thấy trên tài khoản Google Ads của khách hàng

Tương tự với các dịch vụ khác tôi cung cấp, khách hàng sẽ chỉ phải thanh toán nếu chiến dịch hiệu quả. Điều đó chính là đòn bẩy lớn nhất để tôi tập trung tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng.

Đăng ký mẫu nha khoa Sài Gòn
Đăng ký mẫu Nha khoa BS Thương
Đăng ký mẫu Nha khoa Ánh Tuyết

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ WEBSITE